Boisz siÄ™ stomatologa? Nie ma czego - Dobry stomatolog

Boisz siÄ™ stomatologa? Nie ma czego - Dobry stomatolog stomatologia elblÄ…g
™bienia na implantach, pozwala na osiÄ…gniÄ™cie trwaÅ‚ego efektu estetycznego i na poprawÄ™ zaburzonej, poprzez utratÄ™ zÄ™bów, mechaniki narzÄ…du żucia1. Do tej pory nie udaÅ‚o siÄ™ jednak stworzyć implantu bÄ™dÄ…cego w stanie idealnie odtworzyć funkcjonalność wÅ‚asnych zÄ™bów. Zabieg ten jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, kilkuetapowo. Może obejmować caÅ‚ość jamy ustnej, bÄ…dź pojedynczy ubytek. Podstawowym materiaÅ‚em, z którego wykonywane sÄ… implanty stomatologiczne jest tytan (ze wzglÄ™du na swojÄ… biokompatybilność - nie jest rozpoznawany przez organizm jako ciaÅ‚o obce). Atrakcyjna jest relacja ceny leczenia do uzyskanych korzyÅ›ci i alternatywnych możliwoÅ›ci.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/ImplantologiaZabieg piaskowaniaPiaskowanie ? zabieg higienizacyjny polegajÄ…cy na usuniÄ™ciu przebarwieÅ„, osadu i drobin kamienia nazÄ™bnego (pozostaÅ‚ego po skalingu) z powierzchni zÄ™bów za pomocÄ… strumienia wody pod ciÅ›nieniem z dodatkiem drobin czyszczÄ…cych (wodorowÄ™glan sodu) i innych substancji (w tym pÄ™cherzyków powietrza). Piaskowanie jest zabiegiem higienizacyjnym i może być wykonywane zarówno przez higienistÄ™ dentystycznego, jak i stomatologa. Zabieg polega na systematycznym czyszczeniu wszystkich widocznych powierzchni każdego z zÄ™bów. Pacjent musi dość czÄ™sto wypluwać charakterystycznÄ…, dość sÅ‚onÄ… zawiesinÄ™; można też użyć odsysacza, co w dość dużym stopniu eliminuje ten problem. Zabieg jest praktycznie bezbolesny, chociaż pacjent może odczuwać pewien dyskomfort zwiÄ…zany z dÅ‚ugotrwaÅ‚ym otwarciem ust (do ok. 20 minut), sÅ‚onym smakiem pÅ‚ynu i jego ciÅ›nieniem, gdyż strumieÅ„ kierowany jest jedynie na powierzchniÄ™ zÄ™bów, ale po odbiciu siÄ™ od niej może trafić na dziÄ…sÅ‚o lub jÄ™zyk. W ostatnim czasie stosuje siÄ™ piaskowanie do leczenia próchnicy. StrumieÅ„ czÄ…steczek wraz ze sprężonym powietrzem usuwa chore tkanki zÄ™ba pozostawiajÄ…c zdrowe nienaruszone. Metoda jest bezbolesna i może zastÄ™pować tradycyjne borowanie.ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowanie_(stomatologia)WkÅ‚ad koronowo-korzeniowy - warto wiedziećWkÅ‚ad koronowo-korzeniowy ? rodzaj uzupeÅ‚nienia protetycznego wzmacniajÄ…cy korzeÅ„ zÄ™ba oraz odbudowujÄ…cy utraconÄ… koronÄ™ zÄ™ba. WystÄ™puje najczęściej w postaci metalowego sztyftu umieszczonego w korzeniu zÄ™ba, na który nastÄ™pnie zakÅ‚adana jest korona protetyczna. Zbudowany jest z: części korzeniowej ? umieszczanej w kanale korzenia części koronowej ? wystajÄ…cej ponad niÄ…, na której umieszczona bÄ™dzie korona. WkÅ‚ad koronowo-korzeniowy może być wykonany ze stopów stali, zÅ‚ota, włókna szklanego, bÄ…dź tlenku cyrkonu. Możliwość zastosowania wkÅ‚adu koronowo-korzeniowego jest czÄ™sto jedynym wyjÅ›ciem pozwalajÄ…cym na odbudowÄ™ bardzo zniszczonej, bÄ…dź zÅ‚amanej korony zÄ™ba. Stan korzenia nie zawsze jednak na to pozwala, dlatego stomatolog za każdym razem wykonuje zdjÄ™cie rentgenowskie i na jego podstawie kwalifikuje korzeÅ„ do odbudowy protetycznej. KorzeÅ„ powinien mieć odpowiedniÄ… dÅ‚ugość oraz być prawidÅ‚owo przeleczony kanaÅ‚owo. Zacementowany wkÅ‚ad sÅ‚uży nastÄ™pnie jako filar do umieszczenia korony protetycznej, bÄ…dź mostu. ŹródÅ‚o: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wk%C5%82ad_koronowo-korzeniowy

© 2019 http://dobry-stomatolog.fusion.bydgoszcz.pl/